Wijkwedstrijd Zonnecentrale Meikade

Bekijk hier de deelnemers aan de wijkwedstrijd. Heb je een idee om Kernhem groener, socialer of duurzamer te maken? In samenwerking met ValleiEnergie organiseert KenHem Community  ‘Wijkwedstrijd Zonnecentrale Meikade’.

Met de Wijkwedstrijd kun je een mooie geldprijs winnen om je idee ook echt uit te voeren! * Er zijn prijzen tussen de 200 en 1000 euro. In totaal is er 2000 euro aan prijzengeld te verdelen. Alle inwoners van Kernhem kunnen een idee aandragen voor de wedstrijd. De winnaars ontvangen dan een mooi bedrag om hun idee voor de wijk ook zelf uit te voeren want als wijkbewoners weten we zelf het beste wat we willen in de wijk!

*er zijn prijzen tussen de 100 en 1000 euro. De jury verdeelt de prijzen over de prijswinnaars.

Spelregels Wijkwedstrijd

Wat voor ideeen?

Alle ideeën om Kernhem mooier of leuker te maken kunnen meedoen met de wedstrijd.

Wie kan meedoen?

Alle bewoners van Kernhem, jong en oud, kunnen meedoen met de wedstrijd als ze hun idee met een groepje van minimaal drie Kernhemmers indienen.

Welke prijzen?

Door steun van ValleiEnergie/zonnecentrale Meikade kan de jury prijzen uitkeren tussen de 100 en 1000 euro. Er is 2000 euro te verdelen aan prijzengeld voor de beste ideeen.

Het beste idee?

Alle ideeen kunnen meedoen met de wedstrijd, je maakt wel meer kans als je idee de wijk groener, socialer en/of duurzamer maakt. Bijvoorbeeld door de biodiversiteit in de wijk te  stimuleren (meer vogels, insecten, bloemen), bijdragen aan klimaatadaptatie (meer groen en minder tegels of meer opvangen van regenwater), een project dat zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen, dat er voor zorgt dat mensen in de wijk elkaar kunnen ontmoeten of dat bijdraagt aan een energieneutrale wijk. stimuleren.

Jury

De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van Coöperatie ValleiEnergie, vertegenwoordiger van KenHem Community en een bewoner uit Kernhem.

Wanneer?

De inschrijving gaat open op 1 april, ideeën kunnen worden ingediend t/m vrijdag 30 april. Begin mei is de wedstrijd. Als het mogelijk is, organiseren we dan een bijeenkomst waarop de geselecteerde ideeën zich kunnen presenteren.

Meedoen?

Heb je al een idee, mail ons dan op greenit@kenhem.com.

Dien je idee in zoals je wilt, dat kan via een filmpje, email, foto, powerpoint, tekst, audiobericht of tekening. Het is wel handig om zo duidelijk mogelijk te vertellen wat je waar en voor wie zou willen doen en, als dat lukt, aan te geven hoeveel het uitvoeren van je idee kost.

Zonnecentrale Meikade

Cooperatie ValleiEnergie gaat vlak naast de wijk Kernhem een duurzaam energie project realiseren ‘Zonnecentrale Meikade’. De Meikade ligt vlakbij Kernhem, aan de andere kant van de snelweg. ValleiEnergie gaat 5000 zonnepanelen leggen op de daken en het veld van Geurt van den Brandhof, eigenaar van een perceel aan de Meikade.  Het wordt een groot project dat duurzame energie voor 650 huishoudens zal produceren.

Gebiedsfonds

Om de omgeving mee te laten profiteren heeft ValleiEnergie een gebiedsfonds ingericht waar een gedeelte van de opbrengst heen zal gaan. Hoe meer mensen mee-investeren in de Meikade, hoe meer geld er beschikbaar is voor het gebiedsfonds voor Kernhem en omgeving. Met het gebiedsfonds worden nieuwe creatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en groen gestimuleerd, zoals de wijkwedstrijd.

Vallei Energie

ValleiEnergie is een coöperatie van en voor inwoners van Ede die zich inzet om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. Zo wil ValleiEnergie het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Bij ValleiEnergie kun je 100% lokaal opgewekte en groene energie afnemen. Maar ook producent van energie worden door mee te investeren in lokale energieprojecten.

Zonnecentrale Meikade

Meikade wordt een zonnecentrale met panelen op dak en op veld. De zonnecentrale levert straks aan zo’n 650 huishoudens groene stroom. Meedoen kan al vanaf één ValleiEnergieDeel ter waarde van € 100. Op deze manier wordt de energietransitie bereikbaar voor iedereen. Een ValleiEnergieDeel geeft een rendement van 4% op jaarbasis. De terugverdientijd is 11 jaar.

  • ValleiEnergieDeel

  • Euro100per energiedeel
    • Een ValleiEnergieDeel geeft een rendement van 4% op jaarbasis. De terugverdientijd is 11 jaar.

*er zijn prijzen tussen de 100 en 1000 euro. De jury verdeelt de prijzen over de prijswinnaars.