Events

Vier keer in het jaar organiseren we een event. Dat zijn Koningsdag, een afsluitende BBQ, Burendag en Kerst. Daarbij gaat het om elkaar ontmoeten, gezellig bij elkaar zijn en verbinding. Het eerstvolgende event is Koningsdag. Vind je het leuk om te helpen? Meld je dan aan!