Wie zijn wij?

Wij zijn enthousiaste Kernhemmers op zoek naar verbinding en vriendschappen. Omdat wij geloven dat een goede verbinding de motor is van bloei en groei van onze mooie wijk en haar bewoners. We moedigen alle wijkbewoners dan ook aan om mee te doen, en zich met ons in te zetten voor de wijk. Iedereen in Kernhem kan meedoen!

KenHem bestaat uit verschillende communities rondom een thema of interesse. Er is binnen deze communities een grote diversiteit aan activiteiten en projecten. Dit kan je goed zien aan al de kleuren in ons logo. Op die manier is het eigenlijk voor iedereen wel mogelijk om met zijn of haar interesses of kwaliteiten aan te haken.

Over KenHem communities

Nadat we in 2010 startten met de eerste activiteiten in de wijk, is in oktober 2013 Stichting KenHem officieel opgericht. Sinds die tijd zetten we volle bak in op de vorming van meerdere, kleurrijke communities, zodat zoveel mogelijk mensen – die willen – hiervan mee kunnen genieten.

 

Dat wat klein begon in onze wijk Kernhem in Ede, breid zich langzaam uit naar andere wijken in Nederland. De landelijke Stichting R3NEW ondersteunt ons en andere communities met training, communicatie, fondswerving en andere zaken, maar zorgt tegelijkertijd voor verbinding tussen al deze communities. Het is erg waardevol om geleerde lessen met elkaar te delen. Ook hier geldt dat we samen sterker staan!

Wat doen wij?

Stichting KenHem is de aanjager en verbindende schakel tussen alle activiteiten binnen de communities. We ontwikkelen en organiseren verschillende projecten in de wijk op het gebied van zorg, duurzaamheid, jeugdwerk, deeleconomie en zingeving. Hierbij werken we zo veel mogelijk samen met andere partijen, waaronder buurtinitiatieven, de Gemeente Ede, het sociaal wijkteam, de provincie, sportverenigingen, instellingen, organisaties, kerken, scholen en ondernemers.

Waar staan wij voor?

Onze communities zijn identiteitsgebonden. Wat in ons geval inhoudt dat wij handelen vanuit onze christelijke identiteit. Dit is een bewuste keuze, wij geloven dat sterke communities vooral ontstaan als initiatiefnemers dit doen vanuit een diepgewortelde passie. Daarbij vinden we het enorm belangrijk dat identiteit en inclusie hand in hand gaan. Dus voor elke community geldt: iedereen is welkom, verbinding en relaties tussen een diversiteit aan wijkbewoners is juíst ons expliciete doel.

 

Onze holistische aanpak waarin we zorg, zaken & zingeving samenbrengen, hebben we concreet vertaald naar een community-opzet waarin iedereen kan meedoen op de plek en manier zoals hij of zij dat wil.

  • R1-activiteiten (groepsdynamiek 2-4 mensen) dragen bij aan Geloof & Zingeving. Initiatiefnemers & zinzoekers gebruiken deze ruimte om kerk-zijn opnieuw te ontdekken in nieuwe kleine vormen. Dienstbaarheid aan de wijk is daarin het uitgangspunt.
  • R2-activiteiten (groepsdynamiek 5-12 mensen) dragen bij aan Relatie & Ontwikkeling. Daar waar contact begint in R3, is er voor degenen die betekenisvolle relaties willen (uit)bouwen bij deze activiteiten ruimte om samen te eten, te sparren over opvoeding of werk, maar ook samen de schouders onder de R3-activiteiten te zetten.
  • R3-activiteiten (groepsdynamiek 20-50 mensen) dragen bij aan Ontmoeting & Plezier. Denk aan sporten, verduurzamen, elkaar helpen met klusjes, goochelen, bakken en talloze andere activiteiten.