EEN VAN DE KERNHELDEN VAN ONZE WIJK (INTERVIEW)

Hoe ben je tot het geven van hulp aan een wijkbewoner gekomen?

Ik wilde al langer naast mijn werk, of later i.p.v. mijn huidige werk, op een andere manier wat betekenen voor anderen en ik zocht daar ook een uitdaging in. Ik wilde iets wat buiten mijn werkveld lag. Op het Kerstevent op de Parkweide in 2019 kwam ik in contact met KenHem. Ik had daar al eerder van gehoord via social media en via een buurvrouw. Ik wilde er meer van weten. Op dat Kerstevent werd CARE Community uitgelicht met de mogelijkheid tot geven van hulp aan wijkbewoners. Dat gaf mij de mogelijkheid om het geven van hulp te verkennen.

Hoe ging het proces in zijn werk van hulpvraag tot hulp geven? 

Na driekwart jaar kreeg ik een hulpvraag voorgelegd. Eerst heb ik dit verkend met Kees, communityleider van CARE. Daarna ook nog in een startgesprek met degene waar het om ging. Ik vond het spannend om te kijken of het goed zou gaan omdat het buiten mijn eigen vakgebied lag. Mijn taak zou zijn om de wijkbewoner te helpen met het uitbreiden van de sociale contacten en hulp te bieden bij structuur in het leven. Daarbij moest het er vooral gaan om hem de verantwoordelijkheid te geven zich zelf te houden aan zijn eigen afspraken. Na het startgesprek zou de hulp starten en na een afgebakende periode van hulp zou er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Na het startgesprek zou ik nog ja of nee kunnen zeggen.

Maar blijkbaar heb je ja gezegd?

Ja, dat klopt. De klik was aanwezig. Ik ging 1x per 2 weken naar hem toe. In de praktijk bleek dat we meestal niet veel verder kwamen dan een gesprek en een kopje koffie drinken omdat hij zelf niet goed aangaf wat hij nodig had. Daardoor heeft het niet gebracht wat het had kunnen zijn, op basis van het startgesprek, maar dat vond ik niet erg. Ik wist dat de verantwoordelijkheid bij hem lag en niet bij mij. Het was ook vooral beschikbaar zijn voor hem. Al die tijd heb ik ondersteuning ervaren vanuit CARE. Wel was het goed dat het evaluatiegesprek er was om duidelijkheid te geven over de verwachtingen. We hebben nu even op de pauzeknop gedrukt en kijken na de zomer opnieuw naar de situatie.

Denk je dat je van nut hebt kunnen zijn voor de hulpvrager?

Ja, dat denk ik wel. Door onze gesprekken merkte hij dat contact leggen goed ging. Hij is daarna via andere contacten zijn netwerk verder uit gaan breiden, ook buiten CARE Community. Dat was ook een doel. Dat heeft hem veel opgeleverd, zo heeft hij nu zelfs weer een baan. Hij heeft binnen het wijknetwerk van KenHem zijn plek gevonden en met activiteiten meegedaan. Hij toont ook meer initiatief. Ik ben in die zin een radartje geweest in het hele proces,  je weet nooit waar het radartje zit waar je echt aan kunt draaien.

Ga je je in de toekomst nog een keer op deze manier inzetten?

Ik denk het wel, zo positief is deze ervaring wel geweest. Ik vind het mooi om iets in de wijk te betekenen. Ik vind het fijn om iets voor iemand anders te betekenen. Dat geeft een goed gevoel. Ik wilde een ander terrein verkennen en ben nu te weten gekomen dat dit niet iets is waar ik mij op het professionele vlak in wil gaan bekwamen. Binnen de CARE Community kan ik kiezen welk hulptraject mij past.

Informatie

CARE Community is onderdeel van wijknetwerk KenHem, en pakt hulpvragen in de wijk op. De hulpvraag wordt verkend met de vrager en eventuele officiële zorginstanties als die betrokken zijn. CARE Community doet ook aan verwachtingsmanagement bij de zorginstanties omdat wijkbewoners niet meer kunnen bieden dan een sociale basis, geen professionele zorg. Nadat de vraag helder is, wordt er een passende hulpgever gezocht onder de wijkbewoners en vindt een startgesprek plaats. Mocht je je ook in willen zetten als hulpgever? Stuur dan een mailtje naar care@kenhem.com.